Tijdens dit project is belijning aangebracht volgens een vooraf uitgewerkt belijningsplan.